Čistá voda ?

Počas dlhej histórie biologického života na našej planéte ZEM , ktorú môžeme merať v miliónoch rokov sme sa nikdy nestretli s takými problémami ako teraz čo spôsobujú milióny chemických zlúčenín vyrábaných v tisíckach laboratórií a tovární . Súčasná veda eviduje viac ako 6 miliónov rôznych chemických zlúčenín a pribúdajú stále nové.

Tieto zlúčeniny sa často dostávajú do prírodného prostredia človeka , ktorého základnou prírodnou súčasťou sú podzemné , povrchové a tiež hĺbkové vody. Rozvoj hospodárstva , nárast mnohých chemických odvetví priemyslu , poľnohospodárstva , potravinového priemyslu jednoducho obrovský civilizačný pokrok spôsobil , že doteraz priaznivé prírodné prostredie človeka sa stalo preňho vážnym ohrozením .

Neustále narastá množstvo zdrojov znečistenia prostredia , ktoré ohrozuje kvalitu a čistotu povrchových vôd ako sú rieky , jazerá , ale tak tiež podzemných vôd tým , že škodlivé látky prenikajú do hĺbky pôdy . A čo je veľmi zlé je to že tieto povrchové a podzemné vody sú našou zásobárňou a zdrojom vody , ktorá slúži na uspokojenie našich potrieb a všetky tieto chemické znečistenia smerujú do našej pitnej vody a našich vodovodov .

Dnes už je bežné , že studne či staré , alebo čerstvo vytvorené sú znečistené chemickými látkami , baktériami , ktoré často pochádzajú z komunálnych a priemyselných odpadov . Pôda nie je schopná tieto látky odfiltrovať a voda sa musí často upravovať technológiami na zlepšenie kvality vody. Len sa pozrieme okolo seba a sami vidíme akú máme vodu v riekach , v potokoch , ako si vodu a jej kvalitu sami a s úspechom ničíme . Ako máme stále domy , kde sú žumpy ktoré majú trativody a čo viac majú vyvedené v zemi rúry vedúce do potoka a v noci spúšťajú čerpadlá aby do potoka vypustili svoje fekálie .

A čo voda z vodovodu ? Je obohacovaná chemickými zlúčeninami , ktorá sa tam pridávajú počas procesu čistenia a úpravy kvality vody . Najznámejšie chlór v rôznych chemických formách a iné prídavky . Ako to pôsobí na naše zdravie ? Voda kým sa dostane k vám pretečie

kilometre v rôznych potrubiach z rôzneho materiálu , kde niektoré majú už desiatky rokov . Čo sa vylučuje z týchto materiálov do vody , čo sa vylučuje do vody z tých rôznych spojov , zvarov a prechodov medzi rôznymi rúrami ? Kým to príde k vám tak to pretečie kovovými rúrami , liatinovými rúrami , plastovými rúrami , plast hliníkovými rúrami , mosadznými rúrami , alebo medenými rúrami .  

Nemôže sa stať , že naša voda kým sa dostane k nám je možno žiaľ zmiešaninou rôznych chemických látok pochádzajúcich z úpravy vody a našich potrubí ?

A potom keď sa pozriete na tie plastové ostrovy v moriach , na tie plasty v našich potokoch a jazerách . Na to ako sa chemicky ošetruje pôda v poľnohospodárstve , ako si hnojíme svoje trávniky .

Kde sa potom táto chemická nálož ukladá v našom organizme ? Väčšina v našich bunkách , svaloch , kostiach , v cievach a hlavne trpí pečeň a obličky . Rozhodne to nepomáha dĺžke nášho života.  A nehovoriac o tom ako je chémiou preplnená naša strava a už aj naše ovzdušie .

Ale existuje možnosť ako sa „odpojiť“ od zdroja závadnej vody a to vďaka modernej technike je dnes veľmi jednoduché. Dnes existujú rôzne technológie na úpravu vody , domáce filtre , osmotické filtre , rôzne filtre na ochranu pred dusičnanmi , baktériami . Dnes je doba kedy mať kvalitnú vodu už nie je otázkou šance , ale voľby . Odporúčame inštaláciu domácich filtrov na vodu a tých ochranu pred chemickými látkami a iným znečistením vody.

Domáci filter na vodu je jedna z najlepších riešení zvýšenia kvality pitnej vody.