Test vody na tvrdosť a dusičnany

V sídle našej firmy Vám vieme zadarmo zmerať tvrdosť vody a obsah dusičnanov . Stačí ak nás navštívite v našom sídle na adrese Štúrova 161 (areál Kartel), Nitra a my vám na mieste zmeriame obsah vo vode rozpustených látok. 

Testy na dusičnany sú len orientačné pre posúdenie, či voda zodpovedá norme pre pitnú vodu. Meria sa v stupnici  0-10-25-100-500 mg/l.

Tvrdosť vody udávame v °dH /nemecké stupne/ .

Odber vzorky vykonajte do čistej fľaše v množstve približne 0,2l a čo najčertvejšiu nám ju doručte. Test vám vykonáme ihneď.