Baktérie vo vode

Koliformné baktérie v studničnej vode

Voda je nevyhnutná pre život, ale veľa ľudí nemá vo svojich domoch prístup ku kvalitnej pitnej vode. Používajú teda vodu studničnú, vodu s prameňov , poprípade vodu z potokov . Takáto voda nemá stabilnú kvalitu a je často kontaminovaná baktériami čo môže spôsobovať značné zdravotné problémy .  V dnešnej rýchlej dobe , kedy sa stavia veľa rodinných domov sa často realizujú domy bez verejných vodovodov a ľudia majú ako jediný zdroj studničnú vodu. Často sa stáva , že si nedajú urobiť ani základné rozbory vody a vodu používajú aj na pitie bez toho aby vedeli či nie je kontaminovaná .               

Najčastejším znečistením studní sú dusičnany , baktérie , zákal vody . Baktérie sú najnebezpečnejšie pre zdravie ľudí , preto je dôležité hľadať účinné zariadenia na ochranu pred baktériami ako sú UV lampy , ktoré sa inštalujú na centrálny prívod vody do rodinného domu.

 Veľmi častou príčinou znečistenia studničnej vody baktériami sú sami ľudia . Hlavne staršie domy čo nemali kanalizáciu , ale iba žumpu , tak tieto žumpy sú prerazené , sú z nich urobené trativody . Všetky fekálie tak prenikajú do pôdy a všetky okolité studne sú kontaminované fekálnymi baktériami . Ďalším zdrojom kontaminácie spodnej vody môže byť aj chovanie domácich hospodárskych zvierat.

Vírusy a baktérie sú najmenšou formou mikroorganizmov schopných spôsobiť ochorenie a práve najhoršie sú baktérie fekálneho pôvodu , ktoré sa prenášajú práve znečistenými studňami . Všeobecne povedané , najväčšie mikrobiálne riziká sú spojené s požitím vody , ktorá je kontaminovaná ľudskými , alebo zvieracími výkalmi .

Preto ak máte iba studničnú vodu ako prvé odporúčame urobiť podrobný rozbor vody . A z času na čas tento rozbor zopakovať . Studničná voda je ako živý organizmus a jej kvalita sa často mení .  Kvalita studničnej vody už nie je otázkou šance , ale voľby . Ak chcete mať kvalitnú a bezpečnú vodu je potrebné sa o vašu studňu starať , kontrolovať , pravidelne sanitovať a vodu upravovať .

Najčastejšie sú kontaminované povrchové studne čo majú hĺbku cca. 8 metrov . Je to povrchová voda , ktorá sa ľahko kontaminuje a mení často svoju kvalitu . Na kvalitu vodu môžu vplývať poveternostné podmienky ako množstvo zrážok , alebo dlhotrvajúce sucho.  

Aké sú teda najnebezpečnejšie baktérie v studničnej vode ?

Koliformné baktérie sú indikátorom fekálneho znečistenia . Tieto baktérie žijú v tráviacom trakte ľudského organizmu a patria do skupiny enterobaktérie. Koliformné baktérie môžu byť patogénne , vytvárajú toxíny a môžu ohroziť zdravie .  Používaním a pitím takejto vody môže spôsobiť nevoľnosť , hnačky , alebo až zvracanie . Koliformné baktérie sa dostanú do vody zo splaškov , z čistiarní odpadových vôd , z pastvín hospodárskych zvierat, zo septikov .

Kedy treba byť opatrný :

 • ak ste si urobili novú studňu a nepoznáte kvalitu vody
 • ak ste kúpili dom kde už je studňa a neviete kvalitu vody
 • ak vám studňu zaplavila povrchová voda
 • ak voda zmení farbu a chuť
 • ak váš sused začne chovať domáce hospodárske zvieratká / sliepky a pod. /

Existuje celý rad koliformných baktérií , ktoré môžu priamo spôsobiť ochorenie ľudí . E.coli sú príkladom takejto baktérie . Prítomnosť takýchto baktérií naznačuje fekálnu kontamináciu a môže naznačovať prítomnosť aj iných nebezpečných organizmov , ako aj črevných parazitov .

V kvalitnej vody nie prípustná žiadne znečistenie fekálnymi baktériami , preto aj norme kvality vody nie je povolená žiadna tolerancia.

Aké je teda riešenie a čo robiť aby ste mali kvalitnú studničnú vodu ?

 • aspoň jeden krát ročne robiť rozbor vody
 • pravidelne studňu sanitovať , dezinfikovať účinným prostriedkom na báze chlóru , alebo peroxidu vodíka
 • ochrániť studňu pred vonkajším znečistením a zatopením
 • chrániť sa účinnou filtráciou vody ako sú domáce filtre na vodu a UV lampa na centrálnom prívode vody do domu
 • nevypúšťať v blízkosti studne vodu z čističky odpadových vôd
 • radikálne riešenie urobenie novej studne