Aký je rozdiel medzi vodou z vodovodu a minerálnou vodou?

 

Slovensko je bohatá krajina na vzácne podzemné vodné zdroje. Na našom území sa nachádza približne 789 prameňov minerálnych vodných zdrojov. V súboji o "najminerálnejšiu" krajinu sveta by nám tak patrilo popredné miesto. Pretože naše minerálky so svojím zložením, výdatnosťou a množstvom nemajú konkurenciu.

Minerálky patria k cennému zdroju minerálov, ktoré pomáhajú pri rôznych ochoreniach. Názvom minerálna voda sa však označujú tie, ktoré majú v jednom litri vody viac ako jeden gram rozpustených pevných látok alebo jeden gram rozpusteného CO2. Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok sa delia na slabo, stredne a silno mineralizované.

Voda môže obsahovať rôzne minerály, rozpustené zložky, ktoré zvýrazňujú jej chuť, ale aj liečebné účinky. Má pôvod v podzemnej vrstve a musí byť mikrobiologický bezchybná. Obsahuje rôzne látky, ako je napríklad vápnik pre zdravé kosti alebo horčík pre činnosť srdca, nervov, svalov.

V každom regióne sa nachádza prameň plný prírodnej sily. 

Najznámejšie zdroje minerálnych vôd na Slovensku, ktoré majú liečivé účinky, sú v Piešťanoch a v Trenčianskych Tepliciach. Okrem nich nájdeme vzácne pramene v každom regióne.

Známy prameň zo stredného Slovenska v Turčianskej kotline objavil v roku 1573 benediktínsky mních Mikuláš Pavol Brikcius. Voda priaznivo pôsobí na tráviaci, dýchací systém a činnosť obličiek.

Ďalší prameň sa nachádza v oblasti Turca. Priamo v meste Martin sa nachádza vrt s hĺbkou 172 metrov. Má nezvyčajné zásadité zloženie a pomáha pri cukrovke, či žlčových kameňoch.

Vzácny prameň sa nachádza aj na východnom Slovensku v prírodnej rezervácii Kamenná Baba. Gróf Szakmáry už v 19. storočí pochopil, že je to vzácna tekutina a začal s jej plnením a predajom. Vodný zdroj ma najvyšší zdroj horčíka zo všetkých slovenských minerálnych vôd.

Voda  z vodovodu

Medzi minerálnou vodou a pitnou vodou z vodovodu je podstatný rozdiel. Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky čistá podzemná voda a jej úprava zvyčajne nie je potrebná. Dodávateľ môže minerálnu vodu upravovať iba minimálne, bez použitia chemikálií a nesmie ovplyvniť jej pôvodné zloženie. Minerálna voda sa väčšinou filtruje iba prírodnými cestami, aby došlo k odstráneniu látok ako je napríklad železo, ktoré sa vo vode vyskytuje prirodzene. Na rozdiel od pitnej vody, je prísne zakázané dezinfikovať balené minerálne vody chlórom.

Voda z vodovodu však podlieha úprave, aby bola vhodná na pitie, varenie, prípravu jedál. Kvalita vody z vodovodu sa môže značne líšiť v rámci regiónov,  a to v závislosti na využívanom zdroji, technológii úpravy a kvalite vodovodného potrubia, vrátane koncového rozvodu v jednotlivých domoch.

Voda, ktorá nám doma tečie z kohútika musí byť vzhľadom k znečisteniu povrchových vôd upravená zvyčajne zložitým fyzikálno-chemickým procesom. Pre úpravu povrchových a podzemných vôd sa používajú rôzne chemické látky.

Aké látky sa používajú na úpravu pitnej vody?

Hydroxid sodný sa používa na zníženie kyslosti vody alebo na zvýšenie jej hodnoty pH. Sóda sa používa pre úpravu kyslejšej prírodnej vody najmä v oblastiach chránených území. Najznámejšia látka, ktorá sa používa pre úpravu vody je chlór. Chlór likviduje rôzne mikroorganizmy vo vode.

Manganistan draselný  odstraňuje hnedé zafarbenie vody, ktoré spôsobuje množstvo rozpusteného železa a mangánu. Na úpravu vody sa používa ešte mnoho ďalších látok ako napríklad kyslík, oxid uhličitý, ozón.