Ako často napĺňať zmäkčovač vody soľou?

Ako často napĺňať zmäkčovač vody soľou ?

Koľko potrebujete soli do zmäkčovača vody záleží od stupňa tvrdosti vody a objemu vody, ktorý vaša domácnosť spotrebuje.

Bežný štandard nastavenia zmäkčovačov vody je ten, že rodina zložená zo štyroch členov, používajúca tvrdú vodu (so stupňom tvrdosti cca. 20 nem. jednotiek) bude potrebovať každý týždeň približne 3 kg. soli.

Po tom čo sme spomenuli, štandard nastavenia zmäkčovača vody na spotrebu soli, je dôležité poznamenať, že zmäkčovače vody sa dajú taktiež upraviť na mesačnú spotrebu soli. Môže to byť menej ale aj viac soli.

Modernejšie zmäkčovače vody sa dajú nastaviť tak, že sa budú regenerovať na základe spotreby vody, alebo na základe ubehnutého času / dní / . Nastavenie je vždy závislé od podmienok používania zmäkčovača vody, ale pre bežné domácnosti sú prevažne nastavené na základe spotreby vody.

Množstvo soli použitej na každý regeneračný cyklus, určí množstvo litrov vody, ktoré môže byť zmäkčené pred tým, než sa uskutoční ďalšia regenerácia.

Takže tu existuje vzájomný vzťah:

  1. Ak zväčšíte množstvo soli v každom regeneračnom cykle a tak potom znížte počet samotných cyklov regenerácie, alebo...

  2. Ak znížite množstvo soli v každom regeneračnom cykle tak potom zároveň postupne zvýšte počet regeneračných cyklov.