Zápach studničnej vody / sírovodík /

Ak Vám studničná voda zapácha po pokazených vajciach , tak vaša voda obsahuje plyn sírovodík.

Aké sú zdroje sírovodíka vo studničnej vode ?

Sírovodík je plyn a jeho zápach môže pochádzať z niekoľkých rôznych zdrojov. 

 • Buď sa prirodzene vyskytuje v podzemných vodách. Vtedy môže byť produkovaný niektorými "sírnymi baktériami" v podzemných vodách, alebo aj v studničnej vode , ako aj občas v obecných rozvodoch vody. 
 • Alebo tento zápach môže vznikať sírnymi baktériami alebo chemickou reakciou vo vnútri ohrievača vody / bojleroch / . V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k znečisteniu rozvodov vody.

 Sú sírne baktérie alebo sírovodík škodlivé?

Vo väčšine prípadov pach po zhnitých  vajciach nemá vplyv na hygienickú kvalitu vody. Avšak, v ojedinelých prípadoch môže byť zápach indikátorom  iného znečistenia. Preto by bolo dobré dať vodu otestovať a to hlavne na baktérie a dusičnany. Sírne baktérie nie sú škodlivé, ale sírovodík ako plyn vo vzduchu môže byť nebezpečný pri vysokých koncentráciách. Preto je dôležité aby boli priestory dobre odvetrané , čím sa nebude zvyšovať koncentrácia plynu. Plyn sa koncentruje hlavne v nízko položených priestoroch ako sú pivnice , šachty a pod. . 

 Existujú ďalšie problémy spojené s baktériami síry alebo sírovodíka?

Áno. Baktérie síry produkujú sliz, čím sa podporuje rast iných baktérií, ako sú napríklad baktérie železa. Sliz môže upchať rozvody studne, inštalatérske a zavlažovacie systémy. Bakteriálny sliz môže byť biely, sivý, čierny alebo červenohnedý a to v prípade  ak je spojený so železnými baktériami . Sírovodík vo vode môže spôsobiť čierne škvrny na príboroch .  Tiež môže  spôsobiť koróziu potrubia a iných kovových súčasti rozvodov vody.

 Čo spôsobuje vznik plynu sírovodíka v podzemných vodách?

Rozpad organickej hmoty, ako sú vegetácia  alebo chemické reakcie s niektorými nerastmi , ktoré obsahujú síru / pôda -  skaly / Tým sa môže samozrejme vytvárať sírovodík  v podzemných a studničných vodách. 

Ako vzniká sírovodík v ohrievačoch vody?

Ohrievač vody môže poskytnúť ideálne prostredie pre konverziu sulfátu do plynu  sírovodíka. Ohrievač vody môže produkovať sírovodík tak že :  

 • vytvára príjemné prostredie, v ktorom sírne baktérie môžu žiť  a tým sa udržuje reakcia medzi sulfátom vo vode a ohrievačom vody na anóde. Ohrievače vody zvyčajne obsahujú také  anódy , ktoré znižujú koróziu ohrievačov vody . Je to tyč pod názvom „anóda“. Anóda je zvyčajne vyrobená z horčíka, ktorý môže dodávať elektróny, ktoré napomáhajú pri premene síranu na sírovodík .  

 Ako môžem nájsť zdroj sírovodíka a čo môžem urobiť pre jeho odstránenie ?

Zápach sírovodíka môže byť zistený vo vode už na veľmi nízkej úrovni. Pach vody môže vychádzať ako z horúcej , tak aj zo studenej vody. Zápach. "Skazených vajec" bude často byť výraznejší  z horúcej vody, pretože sa uvoľňuje a odparuje viac plynu. 

 • ak je pach iba z teplej vody problém je pravdepodobne v ohrievači vody.
 • ak cítiť pach z teplej  i studenej  vody,  ale voda je upravovaná zmäkčovačom vody, tak  je problém pravdepodobne so zvýšeným obsahom baktérií síri v zmäkčovači vody.
 • Ak je zápach silný v teplej aj v studenej vode a je zápach stále konštantný a stále trvá , tak je problém s studni a podzemnej vode .

 Čo môžem robiť s problémovým ohrievačom - bojlerom vody?

 • Nahradiť alebo odstrániť magnéziovú anódu.  Veľa ohrievačov vody má magnéziovou anódou, ktorá je pripojená k el. prúdu a  nachádza sa v hornej časti bojlera. Túto anódu je  možné odinštalovať. Je potrebné  zastaviť  vodu, uvoľniť  tlak vody z bojlera , a odskrutkovať zátku. Odstránenie anódy, však môže výrazne znížiť životnosť bojlera vody. Takýto zásah je dobré konzultovať s dodávateľom bojlera. Poprípade anódu nahradiť inou ,vyrobenou s iného materiálu , ako je napr. hliník. Náhrada anódy zníži produkciu sírovodíka.  
 • Dezinfikovať a prepláchnuť ohrievač vody chlórovou dezinfekciou. Chlórovanie môže znížiť sírne baktérie. Ak sa chlorizácia neurobí dobre a nezničia sa všetky  baktérie sírovodíka problém sa môže vrátiť v priebehu niekoľkých týždňov.
 • Zvýšte teplotu bojlera na 75 stupňov Celzia po dobu niekoľkých hodín. Tým sa zničia baktérie síry. Potom vypustite zásobník vody , čím by mal ustúpiť zápach .

 UPOZORNENIE: Zvýšenie teploty bojlera vody môže byť nebezpečné. Než budete pokračovať, obráťte sa na výrobcu alebo predajcu, pokiaľ ide o ovládateľné pretlakového ventilu, a ďalšie odporúčania. 

 Čo keď je sírovodík v podzemných vodách?

Tento problém môže byť odstránený iba prehĺbením studne , kde sa získa náhradný zdroj kvalitnej vody bez sírovodíka.

 Existuje niekoľko možností  úpravu vody na odstránenie sírovodíka: 

 • Inštalácia filtra s aktívnym uhlím. Táto voľba je účinná iba pri nízkych úrovniach obsahu sírovodíka.  Zvyčajne množstvo menšie ako 1 miligram na liter (mg / l).  Plyn sa zachytí v uhlíkovom filtri až do úplného nasýtenia. Nasýtenie a životnosť uhlíkového filtre je ťažké predpovedať . Môže to byť 1 rok , 1 mesiac , ale aj 1 týždeň. 
 • Nainštalujte oxidačné filter. Ako je napríklad "Greensand" filter. Táto voľba je účinná pre úrovne sírovodíka až asi 6 mg / l  Tieto filtre sa často používajú na úpravu problémov ak voda obsahuje železo . Sírovodík - plyn vo vode sa zmení na malé častice síry, tým ako prechádza cez celý filter. Filter sa musí  periodicky regenerovať použitím manganistanu draselného.