Destilovaná voda

Je pre človeka nebezpečná? Ako vzniká? Akú vodu môžeme považovať za destilovanú a ako sa odlišuje od iných druhov vôd?

Za destilovanú vodu môžeme považovať vodu, ktorá už prešla procesom destilácie. Samotný proces spočíva v tom, že voda je zbavená minerálnych látok, ktoré obsahovala. Týmto spôsobom následne došlo k zmene skupenstva na vodnú paru. Tento proces môže prebiehať postupne napr. odparením na slnku alebo zohriatím vody v bode varu. Pri procese destilácie dôjde k oddeleniu všetkých látok, ktoré sa vo vode nachádzajú a ostane len samotné H2O.

Ako poznáme destilovanú vodu?

Destilovaná voda je číra, priehľadná kvapalina, vykazuje znaky modrej farby. Destilovaná voda nemá žiaden zápach a ani žiadnu chuť. Medzi ďalšie jej vlastnosti patrí to, že nie je vodivá, teplota varu je 100 stupňov Celzia a pH je 7. Teoreticky by sme za destilovanú vodu považovať aj sneh alebo dážď a to z toho dôvodu, že vzniká odparovaním z jazier, morí alebo oceánov.  Rozdiel však spočíva v tom, že pri návrate na zem dážď zachytí zo vzduchu baktérie, chemikálie a prachové častice.

Aký vplyv má destilovaná voda na Vaše zdravie?

Všeobecne sa destilovaná voda neodporúča k pitiu a to z dôvodu, že sa nepovažuje za charakter pitnej vody. Jej konzumáciou môže dôjsť k poškodeniu črevnej výstelky a to tým, že destilovaná voda neobsahuje žiadne ióny a ani minerály. Je potvrdený negatívny účinok na metabolizmus vodného a minerálneho hospodárstva a rovnako tak poruchy stálosti vnútorného prostredia zo zmenami sekrécii hormónov. Vyššie močenie vedie následne ku stratám iónov z vnútorného prostredia. Nesprávne rozdeľovanie vody v organizme a pokles hladiny elektrolytov môže mať za následok až funkčné poruchy vnútorných orgánov. Z týchto dôvodov sa jej konzumácia  považuje za nebezpečnú. Príznakmi, ktoré môžete pozorovať po konzumácii destilovanej vody sú slabosť, svalové kŕče, celková únava, bolesti hlavy či poruchy srdcového rytmu.

Domáce destilátory

Na trhu nájdete firmy, ktoré ponúkajú domáce destilátory. Ich tvrdenie je, že ide o dokonale čistú, pitnú vodu, ktorá je zbavená všetkých chemikálií a ťažkých kovov, vďaka ohrevu vody pri viac ako 100 stupňov Celzia. Zabúdajú však dodať, že voda pri ohreve stráca aj všetky minerálne látky, ktoré človek potrebuje pre správnu funkciu organizmu. Jediným upozornením týchto firiem je, že pri prvom použití destilátora môže voda obsahovať určité zvyšky z výroby a preto neodporúčajú piť prvé 4 litre destilovanej vody.

Kde je možné použiť destilovanú vodu?

Informácie použití destilovanej vody nebudú cudzie vodičom. Keďže destilovaná voda sa používa do auto akumulátorov, chladičov, na riedenie letných a zimných zmesí do ostrekovačov. Ďalej sa využíva pre domáce a priemyslové zvlhčovače vzduchu, laboratórne roztoky a taktiež pre chemické účely.  

Je možné použiť destilovanú vodu na varenie?

Pri príprave pokrmov varením s použitím destilovanej vody došlo k strate všetkých podstatných prvkov potravín. Ide o prvky, ktoré si organizmus sám nedokáže vyrobiť. Ide o vysoké straty vápenatých iónov, horečnatých iónov a stopových prvkov. V dôsledku absencií týchto iónov dochádza k zvýšenému riziku toxického účinku ťažkých kovov, ktoré sú súčasťou potravy. 

Pravidelná konzumácia alebo jednorazový  príjem väčšieho objemu destilovanej vody predstavuje pre človeka zdraviu nebezpečné riziko.