Dusičnany vo vode

Fakty o dusičnanoch v studničnej vode:

Dusičnan je bezfarebný, bez zápachu a bez chuti . Zlúčenina, ktorá je prítomná v niektorých studničných vodách po celom Slovensku. Dusičnany sa označujú ako NO 3 (dusičnany) .

Obsah dusičnanov - maximálne hodnoty kontaminácie  sú 50 mg / l . U detí sa doporučuje max. 10 mg / l.

Dusičnany sú prirodzene sa vyskytujúca forma dusíka , ktorá sa nachádza v pôde. Dusík je nevyhnutný pre celý život rastlín  a dôležitým činiteľom  pri výnosoch poľnohospodárskych plodín.  Správne používanie hnojív a iných zdrojov dusíka môže minimalizovať kontamináciu  pitnej vody.

Tvorba dusičnanov je neoddeliteľnou súčasťou cyklu dusíka v prírodnom prostredí . Mierne množstvo dusičnanov sú neškodnou zložkou naše potravy a vody. Rastliny používajú dusičnany z pôdy , čím sa tieto dusičnany akumulujú v listoch a stonkách. Vďaka svojej mobilite sa môžu dusičnany dostať aj do podzemných a studničných vôd.

UPOZORNENIE : Ak sa pije voda s vysokých obsahom dusičnanov , tak táto voda môže spôsobiť   methemoglobinémiu . Predovšetkým je to nebezpečné u malých detí.  Známe ako syndróm modrých detí. Najmä u detí do 6 mesiacov.  Žalúdočná kyselina nie je taká silná ako starších detí a dospelých. To spôsobí nárast baktérií , ktoré môžu ľahko previesť dusičnany na dusitany  (NO 2 ). Nedovoľte piť deťom vodu , ktorá má vyšší obsah dusičnanov ako 10 mg. / l.

Dusitan sa absorbuje v krvi  a hemoglobín (zložka , ktorá prenáša kyslík v krvi), sa prevedie na methemoglobín . Methemoglobín nenesie kyslík efektívne. To má za následok znížené dodávky kyslíka do životne dôležitých tkanív, ako je mozog. Methemoglobín v krvi dojčiat sa nemôže zmeniť späť na hemoglobín, ktorý sa zvyčajne vyskytuje u dospelých. Ťažká methemoglobinémia môže mať za následok poškodenie mozgu a smrti. Najviditeľnejším príznakom je modrastá farba kože , najmä okolo očí a úst. Medzi ďalšie príznaky patria bolesti hlavy , závrate , slabosť alebo ťažkosti s dýchaním.

Zdravý dospelý človek môže konzumovať pomerne veľké množstvo dusičnanov   a to v strave ako je ovocie a zelenina . Tieto dusičnany sa ľahko vstrebávajú a vylučujú močom . Avšak dlhodobý vysoký príjem dusičnanov  sú spojené so žalúdočnými problémami . 

Zvieratá

Pri hospodárskych zvieratách nedovoľte , aby zvieratá pili vodu s obsahom viac ako 100 mg. / l. NO3. To platí najmä pri mladých zvieratách . Má to rovnaký vplyv ako na malé deti .Staršie zvieratá môžu tolerovať vyššie úrovne dusičnanov.  Na dusičnany sú veľmi citlivé prežúvavce / kravy , dobytok , ovce / , pretože baktérie prítomné v bachore menia dusičnany na dusitany.  Menej citlivé sú šípané a kurence. Dusičnany rýchlo odstránia močom.

Ochrana zdrojov studničnej vody

Hľadajte také miesto pre vašu studňu , ktoré je najmenej 100 metrov od žumpy / septiku / , alebo chemickeho hnojenia. Majte dobrý kryt studne aby sa nedala kontaminovať . Veľmi opatrne používajte hnojenie v blízkosti studne.

Čistenie kontaminovanej vody

Čistenie kontaminovanej vody je technicky možné , ale môže byť aj finančne náročné. Spôsoby úpravy vody sa robia pomocou osmotických zariadení , destiláciou , iónovou pravou vody. Alebo kombináciou týchto systémov úpravy vody.

Destilácia varí vodu. Destilácia chytá paru  a kondenzuje ju na chladnom povrchu (kondenzátor). Dusičnany a iné minerálne látky zostanú vo varnej nádobe.

Reverzná osmóza pod silným tlakom cez membránu odfiltruje minerály a dusičnany. Jedna polovica až dve tretiny vody je odplavených do odpadu  , ako kontaminovaná voda.  

Uhlíkové filtre ani zmäkčovače vody nie sú dostatočnou úpravou vody na odstránenie dusičnanov. Preváranie vody vôbec nerieši odstránenie dusičnanou z vody , práve naopak. Odparovaním sa hodnota dusičnanov iba zvyšuje.