Arzén je toxický a karcinogénny

Arzén má neveselú históriu, keďže patril medzi obľúbené látky, ktoré sa v minulosti  používali na zbavenie sa nepohodlných ľudí. Jeho rýchle jedovaté účinky sa využívali aj počas prvej svetovej vojny na prípravu bojových látok.

Nachádza sa v prírode v mnohých nerastoch, ale aj v prírodných minerálnych vodách. Rastliny, ale aj zvieratá majú vo svojich organizmus určité malé množstvo arzénu.

V súčasnosti sa arzén používa v lekárstve napríklad pri znecitlivení zubov, alebo na liečbu syfilisu. V sklárstve sa používa na čírenie skloviny, konzervovanie kože pri vypchávaní zvierat. Používa sa aj na ničenie škodcov.

Arzén v pitnej vode

Samotný čistý arzén sa môže nachádzať aj v pitnej vode, keďže je nerozpustný, nevyvoláva otravu. Problémom sú jeho zlúčeniny, či už organického alebo anorganického pôvodu. Tie sú rozpustné vo vode a aj toxické pre organizmus.

Koncentrácia arzénu je zvyčajne zvýšená pri vodných zdrojoch, ktoré majú bridlicový alebo žulový podklad. Pri používaní studňovej vody sa odporúča pravidelný chemický rozbor, ktorý okrem základných hodnôt sleduje aj množstvo arzénu vo vode.

Pri pití takejto kontaminovanej vody totiž môže dôjsť k akútnej, ale aj chronickej otrave arzénom. V prípade akútnej otravy zlúčeninami arzénu má pacient nasledovné príznaky. Dochádza k zvracaniu, hnačkám, dehydratácii. Prejaviť sa môže aj cerebrospinálna depresia s kŕčami a bezvedomím. Koža je na dotyk vlhká, dýchanie a pulz sú slabšie. Postihnutý zomiera v priebehu jedného až štyroch dní.

Chronická otrava arzénom sa spája s tráviacimi ťažkosťami, polyneurititídou, svalovou atrofiou, zmenami na pokožke. Postihnutý môže mať zvýšený obsah vápnika v pľúcach. Škodlivé účinky arzénu pôsobia predovšetkým na deti a starších ľudí

Podľa štúdie Národnej akadémie vied (1999) arzén v pitnej vode spôsobuje rakovinu močového mechúra, pľúc, kože a môže spôsobiť poškodenie obličiek a rakovinu pečene. Štúdia tiež zistila, že arzén poškodzuje centrálny a periférny nervový systém, rovnako ako srdce, cievy a spôsobuje vážne kožné problémy. To môže tiež spôsobiť vrodené chyby a reprodukčné problémy.