Zakalená voda

Zákal vody - sediment vo vode. 

Problém so zakalenou vodou je najčastejšie pri nových studniach , čo je bežný jav po inštalácii čerpacej techniky a čerpaní prvých niekoľko stoviek litrov vody. Bežne zákal postupne ustupuje a voda zostáva číra a bez zfarbenia a žiadneho zákalu . 

Ale občas sa stáva , že voda aj po dlhšom čerpaní má zákal , je matná , mliečna , alebo obsahuje jemný piesok , dokonca tekuté piesky . Je to veľký problém pre bežné používanie vody v domácnosti , voda nie je použiteľná ani len ako technická voda . Je to z dôvodu zanášanie ventilov , rozvodov vody , všetkého čo prichádza do styku s takouto vodou . 

Najčastejšie spôsobuje zákal aj tým, že sa inštaluje čerpacia technika , bez frekvenčných meničov a tým čerpadlo ide okamžite na plný výkon a tým spôsobuje v studni otras celej technológie ako aj silný ťah vody , čím sa spôsobuje pohyb sedimentu v studni a tým jej zákal . Frekvenčné meniče sú ideálne riešenie ako obmedziť zákal vody a aj šetrenie čerpacej techniky , kľudnejšie čerpanie vody , predlžuje sa životnosť celej čerpacej súpravy . Vo veľa prípadoch , len táto zmena a doplnenie frekvenčného meniča do čerpadla okamžite upravilo kvalitu vody a tým zníženie , alebo úplné odstránenie zákalu vody. 

Nevýhodou frekvenčného čerpadla je jeho cena , kedy cena začína od 250 - 400 € . A to je dôvod prečo ho veľa klientov nezaradí do čerpacej súpravy . 

Druhým prípadom je, že zákal vody je aj vtedy, keď je čerpadlo komplet aj frekvenčným čerpadlom a nepomáha to . V tedy je potrebné umiestnenie sedimentačných filtrov za čerpadlom .  Tieto filtre sú rozdelené podľa účinnosti filtrovania . 

Filtre na filtrovanie piesku : filtrácia okolo 80 - 100 mikrónov . Tieto mechanické filtre majú sieťkovú vločku , ktorá sa dá umyť a opätovne použiť. Nevýhodou je že potrebné časté oplachovanie , lebo sa filter upcháva . Je to hlavne v prípade vyššieho výskytu piesku vo vode. Pre tento účel sú už automatické pieskové filtre , ktoré majú funkciu automatického preplachu , ktorý sa nastavuje podľa spotreby vody a množstva piesku , ktorý sa usadí vo filtračnej vložke. Bežné nastavenie je automatický preplach každých 5 dní , alebo každé 2 dni a pod.  Filter sa prepláchne počas prietoku vody . Je to automatické . Preto sú tieto filtre najčastejšie umiestnené v šachte pre domom , kde sa preplach robí priamo do šachty.Na prevádzku filtra je potrebné privedenie el. prúdu . 

V prípade jemného zákalu , už pieskový filter nefunguje , preto je potrebná inštalácia často sada mechanických filtrov . Často aj tri filtre po sebe . Výhodou je účinná a kvalitná filtrácia . Nevýhodou je častejšia výmena filtračných vložiek . Ale aj táto výmena sa často stáva , že nie rovnaká z dôvodu že sa studňa časom vyčistí a nie potrebné často meniť filtre. 

Zákal vody , ale môže spôsobovať aj vysoký obsah mangánu , alebo železa . V tomto prípade už ale sedimentačné filtre nepomôžu . Tu je už potrebná úpravy vody zmäkčovačmi vody . 

V každom prípade pri používaní studničnej vody je vždy potrebný sedimentačný filter na centrálnom prívode vody do domu. Je to ochrana domácich spotrebičov, ventilov, rozvodov vody. V závislosti od zákalu je potrebné mať viac filtrov po sebe , alebo pieskový filter . V prípade že máte zákal vody a neviete si poradiť , tak volajte na 0905 644 330 , kde Vám radi odporučíme ten pravý filter pre vašu potrebu .